Rozpoznawanie drewna w kontekście przydatności w lutnictwie.

Rozpoznawanie drewna przysparza znacznych kłopotów nawet doświadczonym drzewiarzom praktykom, gdyż ilość gatunków iglastych jak liściastych jest znaczna , a nawet wśród określonych gatunków istnieją jeszcze zróżnicowane podgrupy. Aby bezbłędnie rozpoznać poszczególne gatunki drewna potrzebne są przyrządy tj. lupa i mikroskop. Najpierw określamy przynależność drewna do jednej z dwóch zasadniczych grup iglastych lub liściastych. Gatunki iglaste odznaczają się prostą regularną budową.

skrzypce_drewnoNiektóre gatunki posiadają przewody żywiczne, które można wykryć węchem, takie jak świerk, sosna, modrzew lub limba. Bardzo wyraziście zaznaczają się słoje roczne i znaczącym zróżnicowaniu przyrostu. Budowa drzew liściastych jest znacznie bardziej zróżnicowana i skomplikowana. Podstawowym elementem budowy anatomicznej drewna liściastego są tzw, naczynia, które mogą być widoczne gołym okiem w postaci drobnych otworów rozrzuconych regularnie lub w sposób dowolny. Gatunki liściaste możemy podzielić na trzy grupy:

  1. Gatunki rozpierzchło naczyniowe, twardzielowe np. orzech, wierzba, jabłoń.
  2. Gatunki  rozpierzchło naczyniowe bielaste np. osika, grab, bug, jawor, klon, lipa.
  3. Gatunki pierściowonaczyniowe np. wiąz, jawor.

Decydując się na budowę instrumentów smyczkowych i nie tylko, wybieramy zasadniczo dwa rodzaje drewna tj świerk i jawor. Dlaczego akurat te gatunki? Ponieważ na przestrzeni około 400 lat budowy tych instrumentów okazało się, że z nich buduje się najlepsze instrumenty. Oczywiście można np, skrzypce wykonać z przysłowiowej deski do mięsa jednak ważny jest efekt końcowy. Cdn…