Rozpoznawanie drewna w kontekście przydatności w lutnictwie.

Rozpoznawanie drewna przysparza znacznych kłopotów nawet doświadczonym drzewiarzom praktykom, gdyż ilość gatunków iglastych jak liściastych jest znaczna , a nawet wśród określonych gatunków istnieją jeszcze zróżnicowane podgrupy. Aby bezbłędnie rozpoznać poszczególne gatunki drewna potrzebne są przyrządy tj. lupa i mikroskop. Najpierw określamy przynależność drewna do jednej z dwóch zasadniczych grup iglastych lub liściastych. Gatunki iglaste […]

Więcej